Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

Phường Long Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Đăng lúc: 00:00:00 09/07/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số: 687/KH-UBND, ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Ngày 29/9/2021 Ủy ban nhân dân phường Long Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

z3699288240320_16512325b7bcabdb1a24eb1ed60f1627.jpg

Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ , trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện doanh nghiệp.

Kế hoạch tiển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” phường Long Anh với mục đích: Tuyên tuyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường về nội dung và thông điệp cuộc vận động, qua đó tạo được sức lan tỏa và tác động sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động của các tầng lớp nhân dân  phường Long Anh trong việc xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị văn minh.  Xây dựng hình ảnh người dân thành phố Thanh Hóa thân thiện, có lối sống, nếp sống tốt đẹp; thương yêu giúp đỡ nhau; có quan hệ giao tiếp, ứng xử văn hóa, thân thiện; hình thành thói quen và ý thức tốt, tôn trọng pháp luật, sống kỷ luật, kỷ cương; dũng cảm, sáng tạo, thẳng thắn, trung thực; giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên. Đồng thời yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch cuộc vận động. Các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, trường học căn cứ nội dung cuộc vận động, xây dựng kế hoạch hành động, gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cuối năm của các đơn vị.

 

    Tại hội nghị sau khi đồng chí Lê Văn Chiến – Trưởng Ban chỉ đạo chỉ đạo xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”  Phát động thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện trên địa bàn phường Chủ tịch MTTQ và trưởng các ngành đoàn thể, Bí thư đoàn thanh niên phường, các trưởng phố hưởng ứng ký cam kết với đồng chí Chủ tịch UBND phường về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt, hành động thân thiện” với các nội dung:

1. Vận động nhân dân xây dựng hình ảnh người dân thành phố thân thiện, ứng xử văn hóa “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, xây dựng văn minh đô thị trong từng nếp ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp ứng xử, học tập, lao động, vui chơi, giải trí, đối với gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.

2. Thực hiện tốt các quy định, quy ước ở địa phương; sống có trách nhiệm, bình đẳng, cảm thông, chia sẻ khó khăn, tương trợ, giúp đỡ mọi người khi gặp việc không may, thiên tai, hỏa hoạn. Đoàn kết, chia sẻ có ý thức bảo vệ giữ gìn cảnh quan, môi trường

     3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

     4. Tích cực tham gia thực hiện các phong trào phát động ở địa phương,  mỗi người dân làm một việc tốt. Động viên mọi người trong  tổ dân trong phố luôn đoàn kết phát huy dân chủ, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở./.

                                                                                               Nguyễn Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289