Ghi nhận chùm ca bệnh tại khu công nghiệp, Thanh Hóa khẩn trương khoanh vùng

Ngày 24/12/2021 09:16:06

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bênh tại Nhà máy Giầy Roll Sport 1 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Roll Sport Việt Nam - Khu Công nghiệp Hoàng Long), thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp.

Ghi nhận chùm ca bệnh tại khu công nghiệp, Thanh Hóa khẩn trương khoanh vùng

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bênh tại Nhà máy Giầy Roll Sport 1 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Roll Sport Việt Nam - Khu Công nghiệp Hoàng Long), thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp.

Theo đó, từ ngày 23/12, Nhà máy Giầy Roll Sport 1 sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất tại xưởng D, E; toàn bộ công nhân của 2 xưởng này (trừ các trường hợp F0) được xác định là F1. 
Screenshot_2021-12-24-09-00-30-78.png

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thông báo đến các địa phương có các trường hợp F1 để cách ly cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với các xưởng A, B, F (có 7 ca F0), lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, nhất là F1 tiếp xúc gần.

Nhà máy Giầy Roll Sport 1 tiếp tục cho các xưởng A, B, F hoạt động sản xuất và phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình về phòng, chống dịch theo quy định. Công nhân các xưởng này khi vào làm việc được phân luồng theo hướng đi riêng. Nhà máy tổ chức ăn tại chỗ, bố trí khu vệ sinh riêng, thực hiện nghiêm quy định 5K và thực hiện test định kỳ tuần 2 lần cho công nhân để kiểm soát dịch. 

Các trường hợp F1 nói trên sẽ được phép đi làm trở lại sau 7 ngày có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Nhà máy Giầy Roll Sport 1 có trách nhiệm test nhanh cho các trường hợp này trong 2 tuần liên tiếp, thực hiện nghiêm túc “một cung đường 2 điểm đến”.

Screenshot_2021-12-24-08-58-33-91.png

UBND thành phố Thanh Hóa giao cho Trung tâm Y tế thành phố cử cán bộ tập huấn cho công nhân Nhà máy Giầy Roll Sport 1, Nhà máy Giầy Roll Sport 2 và Nhà máy Giầy Aleron Việt Nam trong việc lấy mẫu test nhanh. Việc làm này hoàn thành trước ngày 26/12, đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho người lao động. 

Thành phố Thanh Hóa cũng tạm dừng hoạt động đối với Chợ khu công nghiệp Hoàng Long từ ngày 23/12.

Được biết qua xét nghiệm RT-PCR từ ngày 20/12 đến ngày 22/12, tại Nhà máy Giầy Roll Sport 1 đã phát hiện 125 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Roll Sport Việt Nam - Khu Công nghiệp Hoàng Long có 18.600 công nhân, riêng Nhà máy Giầy Roll Sport 1 có 8.100 công nhân.

Hoa Mai (TTXVN)

  

Ghi nhận chùm ca bệnh tại khu công nghiệp, Thanh Hóa khẩn trương khoanh vùng

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bênh tại Nhà máy Giầy Roll Sport 1 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Roll Sport Việt Nam - Khu Công nghiệp Hoàng Long), thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp.

Theo đó, từ ngày 23/12, Nhà máy Giầy Roll Sport 1 sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất tại xưởng D, E; toàn bộ công nhân của 2 xưởng này (trừ các trường hợp F0) được xác định là F1. 
Screenshot_2021-12-24-09-00-30-78.png

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thông báo đến các địa phương có các trường hợp F1 để cách ly cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với các xưởng A, B, F (có 7 ca F0), lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, nhất là F1 tiếp xúc gần.

Nhà máy Giầy Roll Sport 1 tiếp tục cho các xưởng A, B, F hoạt động sản xuất và phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình về phòng, chống dịch theo quy định. Công nhân các xưởng này khi vào làm việc được phân luồng theo hướng đi riêng. Nhà máy tổ chức ăn tại chỗ, bố trí khu vệ sinh riêng, thực hiện nghiêm quy định 5K và thực hiện test định kỳ tuần 2 lần cho công nhân để kiểm soát dịch. 

Các trường hợp F1 nói trên sẽ được phép đi làm trở lại sau 7 ngày có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Nhà máy Giầy Roll Sport 1 có trách nhiệm test nhanh cho các trường hợp này trong 2 tuần liên tiếp, thực hiện nghiêm túc “một cung đường 2 điểm đến”.

Screenshot_2021-12-24-08-58-33-91.png

UBND thành phố Thanh Hóa giao cho Trung tâm Y tế thành phố cử cán bộ tập huấn cho công nhân Nhà máy Giầy Roll Sport 1, Nhà máy Giầy Roll Sport 2 và Nhà máy Giầy Aleron Việt Nam trong việc lấy mẫu test nhanh. Việc làm này hoàn thành trước ngày 26/12, đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho người lao động. 

Thành phố Thanh Hóa cũng tạm dừng hoạt động đối với Chợ khu công nghiệp Hoàng Long từ ngày 23/12.

Được biết qua xét nghiệm RT-PCR từ ngày 20/12 đến ngày 22/12, tại Nhà máy Giầy Roll Sport 1 đã phát hiện 125 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Roll Sport Việt Nam - Khu Công nghiệp Hoàng Long có 18.600 công nhân, riêng Nhà máy Giầy Roll Sport 1 có 8.100 công nhân.

Hoa Mai (TTXVN)