Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Kim Cường
  Ngày sinh: 16/02/1967
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy
  Họ và Tên: Lê Tuấn Anh
  Ngày sinh: 21/01/1971
  Quê quán: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
  Thường trú: Số nhà 16/122, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó bí thư thường trực Đảng ủy
  Họ và Tên: Lê Văn Chiến
  Ngày sinh: 10/06/1969
  Quê quán: Phường Long Anh, TP.Thanh Hóa
  Thường trú: Quan Nội 1, phường Long Anh,thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy
  Họ và Tên: Võ Viết Lực
  Ngày sinh: 20/12/1975
  Quê quán: Phường Long Anh, thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy