Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa
Phường Long Anh là một phường Đồng Bằng nằm ở phía Đông Nam TP. Thanh Hoá với diện tích tự nhiên: 564,34ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 346,87(ha); đất phi nông nghiệp: 201,26(ha), đất chưa sử dụng: 10,48ha;
Có vị trí tiếp giáp:
- Phía Đông giáp với xã Hoằng Quang + Hoằng Minh;
- Phía Tây giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Nam giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Bắc giáp với phường Tào Xuyên, sông Lạch Trường.
Với dân số: 2.383 hộ, 8400 nhân khẩu phân bố 8 thôn
Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, có 4 di tích trong đó: 04 quần thể di tích cấp tỉnh (Đền Bia Ký, Đình đền làng Quan Nội, Đền Đức Thánh Cả, Chùa Long Khánh);
Đảng bộ có: 405 đảng viên, có 8 chi bộ thôn, 06 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Trạm Y tế.
 
 
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289