Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Hữu Sơn
  Ngày sinh: 12/05/1970
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289