Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Chiến
  Ngày sinh: 10/06/1969
  Quê quán: Phường Long Anh, TP.Thanh Hóa
  Thường trú: Quan Nội 1, phường Long Anh,thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Lê Sỹ Ngọc
  Ngày sinh: 20/06/1982
  Quê quán: Phố 4, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Thường trú: Phố 4, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Lê Duy Cường
  Ngày sinh: 18/09/1964
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Lê Đình Năm
  Ngày sinh: 22/12/1970
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Ủy viên ủy ban – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự
  Họ và Tên: Lê Duy Linh
  Ngày sinh: 04/11/1987
  Quê quán: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Số nhà 26, Nguyễn Khoái, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học Cảnh sát nhân dân
  Chức vụ : Ủy viên ủy ban – Trưởng Công an phường
  Họ và Tên: Lê Xuân Hưng
  Ngày sinh: 27/07/1978
  Quê quán: Phố Quan Nội 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Thường trú: Phố Quan Nội 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Cử Nhân Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Văn phòng - Thống kê
  Họ và Tên: Võ Hồng Thao
  Ngày sinh: 12/12/1973
  Quê quán: Phố 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Thường trú: Phố 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Văn phòng - Thống kê

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289