Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Chiến
  Ngày sinh: 10/06/1969
  Quê quán: Phường Long Anh, TP.Thanh Hóa
  Thường trú: Quan Nội 1, phường Long Anh,thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Lê Duy Cường
  Ngày sinh: 18/09/1964
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Lê Đình Năm
  Ngày sinh: 22/12/1970
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Ủy viên ủy ban – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự
  Họ và Tên: Lê Duy Linh
  Ngày sinh: 04/11/1987
  Quê quán: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Số nhà 26, Nguyễn Khoái, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học Cảnh sát nhân dân
  Chức vụ : Ủy viên ủy ban – Trưởng Công an phường