Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

Chuyển đổi số

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO, GIẢ DANH CÔNG AN GỌI ĐIỆN YÊU CẦU ĐỒNG BỘ VNEID

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu đã giả danh cơ quan Công an, cán bộ Công an phường gọi điện cho người dân, yêu cầu ra Công an phường ngay để khắc phục đồng bộ VNeID mức 2 (thông báo quá trình đồng bộ bị lỗi).

RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ.

Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm...

LUẬT CĂN CƯỚC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 1-7-2024

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024 có rất nhiều điểm mới, trong đó có những điểm mới đặc biệt quan trọng như đổi tên Căn cước công dân thành Thẻ Căn cước

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG: GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Hầu hết các đài truyền thanh (ĐTT) cấp xã hiện nay đang còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như: Điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật cũ kỹ, lạc hậu… Nên chưa phát huy hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền cơ sở. Chính vì những hạn chế đó, ngày 24/11/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT về việc Quy...

UBND PHƯỜNG LONG ANH TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “3 KHÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Sáng ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân phường Long Anh phối hợp với doanh nghiệp Viễn thông VNPT tổ chức hội nghị triển khai mô hình “3 KHÔNG” trong chuyển đổi số trên đia bàn phường Long Anh. Tham dự hội nghị có đại diện Viễn thông Thanh Hóa; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; Thành viên BCĐ...

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

THÁNG 10 – THÁNG TIÊU DÙNG SỐ

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động Chương trình "Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số" với các chương trình ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO NGƯỜI DÂN?

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID

PHƯỜNG LONG ANH HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN CHUYỂN ĐỔI SỐ

HƯỚNG DẪN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, TỤ ĐÁNH MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP.
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289