Các trường học trên địa bàn phường Long Anh tổ chức khai giảng năm học 2022- 2023.

Các trường học trên địa bàn phường Long Anh tổ chức khai giảng năm học 2022- 2023.

Sáng ngày 5/9/2022 đồng loạt các trường học trên địa bàn phường Long Anh long trọng tổ khai giảng năm học 2022- 2023

Sáng ngày 5/9/2022 đồng loạt các trường học trên địa bàn phường Long Anh long trọng tổ khai giảng năm học 2022- 2023
Cứ đến ngày 5/9 hàng năm hòa chung với nước hân hoan đón chào năm học mới các trường học trên địa bàn phường Long Anh đều long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phân công lãnh đạo và các đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong phường về dự lễ khai giảng của các nhà trường. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo địa phương đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, cùng các em học sinh lời chúc mừng năm học mới, cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của nhà trường và cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Cứ đến ngày 5/9 hàng năm hòa chung với nước hân hoan đón chào năm học mới các trường học trên địa bàn phường Long Anh đều long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phân công lãnh đạo và các đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong phường về dự lễ khai giảng của các nhà trường. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo địa phương đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, cùng các em học sinh lời chúc mừng năm học mới, cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của nhà trường và cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Cứ đến ngày 5/9 hàng năm hòa chung với nước hân hoan đón chào năm học mới các trường học trên địa bàn phường Long Anh đều long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phân công lãnh đạo và các đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong phường về dự lễ khai giảng của các nhà trường. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo địa phương đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, cùng các em học sinh lời chúc mừng năm học mới, cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của nhà trường và cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Cứ đến ngày 5/9 hàng năm hòa chung với nước hân hoan đón chào năm học mới các trường học trên địa bàn phường Long Anh đều long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phân công lãnh đạo và các đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong phường về dự lễ khai giảng của các nhà trường. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo địa phương đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, cùng các em học sinh lời chúc mừng năm học mới, cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của nhà trường và cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Sáng ngày 5/9/2022 đồng loạt các trường học trên địa bàn phường Long Anh long trọng tổ khai giảng năm học 2022- 2023
Sáng ngày 18/8/2022, Tổ dân phố Nhữ Xá 1- UBND phường Long Anh đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh.