Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền pháp luật

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê “tín dụng đen” trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng có những diễn biến rất phức tạp

Triển khai văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2022/TT- BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục

Bài Tuyên truyền về Pháp luật đất đai

Kính thưa toàn thể nhân dân! Sau đây UBND phường Long Anh xin gửi tới toàn thể nhân dân trong phường bài tuyên truyền về pháp luật đất đai để cán bộ nhân dân trong phường hiểu và chấp hành theo quy định của pháp luật.

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Để góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, UBND phường Long Anh tiếp tục phát huy vai trò của việc tuyên truyền; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân về phòng, chống tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng; phát huy những nhân tố...

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289