Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Anh  - TP.Thanh Hóa

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG: GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Đăng lúc: 15:00:00 28/03/2024 (GMT+7)
100%

Hầu hết các đài truyền thanh (ĐTT) cấp xã hiện nay đang còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như: Điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật cũ kỹ, lạc hậu… Nên chưa phát huy hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền cơ sở. Chính vì những hạn chế đó, ngày 24/11/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT về việc Quy định quản lý ĐTT cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Theo đó, Thông tư ban hành gồm VI Chương, 18 Điều, 05 phụ lục. Tất cả quy định chi tiết phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, yêu cầu, trách nhiệm… đối với từng chủ thể liên quan.

 Thông tư không điều chỉnh hoạt động của ĐTT có dây và không dây FM

Cụ thể, đối với phần quy định chung về quản lý ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT, Thông tư quy định các nội dung cơ bản, chi tiết như: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối, yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT (Thông tư này không điều chỉnh hoạt động của ĐTT có dây và không dây FM).

Hệ thống ĐTT ứng dụng CNTT-VT sẽ bao gồm nhiều cụm loa được bố trí tại các vị trí khác nhau để "phủ sóng" rộng khắp.

Theo Thông tư, ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT là việc sử dụng phương thức truyền, đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đồng thời đây là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong đó, hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, đảm bảo hai thành phần: hệ thống tin nguồn cấp tỉnh và ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT…

Thông tư cũng quy định các yêu cầu kỹ thuật của ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT phải đảm bảo đáp ứng các thành phần như thiết bị phần cứng (cụm phát thanh, thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh…) và phần mềm (hệ thống phục vụ cụm phát thanh, ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Vì để đảm bảo tính hiệu quả khi áp dụng, triển khai Thông tư, nhất là đối với những yêu cầu về kỹ thuật, Thông tư trên cũng ban hành nhiều phụ lục cho từng điều khoản, danh mục quy định về phần cứng, phần mềm, yêu cầu về an toàn thông tin, kết nối đối với ĐTT có dây, không dây FM…

Đặc biệt, quy định rõ việc đảm bảo ATTT đối với hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo yêu cầu: An toàn tối thiểu ở cấp độ 2 quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 và đạt cấp độ 3 trở lên phải thực hiện đánh giá, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

Trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức quản lý

Để tăng tính hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin các ĐTT cấp cơ sở, cũng như đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung, Thông tư quy định phân cấp trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức quản lý.

The đó, Bộ TT&TT có nhiệm vụ: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện các quy định về ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT; cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT trên phạm vi toàn quốc; chủ trì phối hợp với UBND các cấp thực hiện chế dộ thông tin, báo cáo, thống kê về ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

Đối với UBND cấp tỉnh, ngoài việc tổ chức xây dựng, quản lý ĐTT ứng dụng CNTT-VT của địa phương và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT phải cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT của địa phương.

Dưới cấp UBND tỉnh là đơn vị UBND huyện, xã, cần thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

Tuy nhiên, riêng đối với trách nhiệm quản lý ĐTT ở cấp xã, Thông tư yêu cầu phải có báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của ĐTT cấp xã ứng dụng CNTT-VT theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

Có thể nói, việc ra đời Thông tư chính là một giải pháp hiệu quả để chuyển đổi số các ĐTT cơ sở và việc thực hiện các ứng dụng CNTT-VT, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động ĐTT cấp xã.

Nói về điều này, thực tế đã minh chứng, thời gian qua, Bộ TT&TT đã tích cực triển khai, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng CNTT-VT cho các ĐTT cơ sở như đặc biệt vùng miền núi, xâu, xa, khó khăn.

Nguồn: ST

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289