Bài tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Ngày 06/03/2023 08:38:02

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hiện nay cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai thông tin và tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người đân, tổ chức và doanh nghiệp.

Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công  gắn liền với  một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân, là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan  qui định về thủ tục hành chính đó.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng
So với việc thực hiện Dịch vụ hành chính công truyền thông việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích sau:
- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.
- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...)
- Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ  và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm  thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

Để thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công tỉnh,người sử dụng cần có máy tính hoặc các thiết bị điện tử được kết nối mạng Internet và truy cập vào trang Website: https://dichvucong.thanh hoa.gov.vn để đăng ký tài khoản người dùng với các thông tin cần thiết; sau khi có tài khoản, người dùng đăng nhậpvào hệ thống và lựa chọn các dịch vụ công để thực hiện theo hướng dẫn. Đặc biệt, với một tài khoản duy nhất, người dùng có thể sử dụng tất cả dịch vụ công của các cơ quan cung cấp dịc vụ trên địa bàn tỉnh thanh hóa mà không phải đăng ký lại tài khoản;

Vì vậy mỗi người chúng ta là một “công dân điện tử” sẽ góp phần xây dựng một “ chính phủ điện tử công khai, minh bạch” – Hãy đồng hành cùng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

  

Bài tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Đăng lúc: 06/03/2023 08:38:02 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hiện nay cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai thông tin và tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người đân, tổ chức và doanh nghiệp.

Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công  gắn liền với  một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân, là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan  qui định về thủ tục hành chính đó.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng
So với việc thực hiện Dịch vụ hành chính công truyền thông việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích sau:
- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.
- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...)
- Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ  và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm  thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

Để thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công tỉnh,người sử dụng cần có máy tính hoặc các thiết bị điện tử được kết nối mạng Internet và truy cập vào trang Website: https://dichvucong.thanh hoa.gov.vn để đăng ký tài khoản người dùng với các thông tin cần thiết; sau khi có tài khoản, người dùng đăng nhậpvào hệ thống và lựa chọn các dịch vụ công để thực hiện theo hướng dẫn. Đặc biệt, với một tài khoản duy nhất, người dùng có thể sử dụng tất cả dịch vụ công của các cơ quan cung cấp dịc vụ trên địa bàn tỉnh thanh hóa mà không phải đăng ký lại tài khoản;

Vì vậy mỗi người chúng ta là một “công dân điện tử” sẽ góp phần xây dựng một “ chính phủ điện tử công khai, minh bạch” – Hãy đồng hành cùng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.